21 juni 2011

Conclusie

Dit verkennende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek naar waterbevallingen heeft een globaal inzicht gegeven in het aantal verloskundigenpraktijken dat waterbevallingen begeleidt en de factoren die hierbij een rol spelen. 
Het merendeel van de verloskundigenpraktijken in Nederland is in beginsel bereid een waterbevalling te begeleiden.
Analyse van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek leidde tot een veelvoud van factoren die van invloed zijn op de keuze om wel of niet een waterbevalling te begeleiden. Ontspanning, de pijnstillende werking en de kracht van water werden als voordelen van een waterbevalling gezien. De meest genoemde nadelen waren het fysieke ongemak van de verloskundigen, het inschatten van het bloedverlies en het overzicht durante partu.
Een van de onderzoekers zal dit onderzoek publiceerbaar maken tijdens de minorperiode van haar studie.

Aanbevelingen
Uit de resultaten vloeien een aantal aanbevelingen voort.
*        Een editie van tijdschrift voor verloskundigen wijden aan de waterbevalling met daarin relevant wetenschappelijk onderzoek.
*        Het laten ontwerpen van een bad dat aan alle ergonomische eisen van barende en zorgverlener voldoet (door studenten Industrieel Ontwerpen) .
*        Het ontwikkelen van een instrument dat de hoeveel bloedverlies in het water objectiveert.
*        Het ontwikkelen van een richtlijn voor het begeleiden van een waterbevalling waarin de wetenschappelijke onderbouwing aanwezig volledig is en de praktische zaken beschreven worden.
*        Het verdient aanbeveling de genoemde factoren betreffende de motivatie van verloskundigen om wel of niet een waterbevalling te begeleiden nader te onderzoeken en te verfijnen.
*        Primair doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de situatie van de waterbevalling in de eerste lijn. Dit doel wordt bereikt wanneer de uit dit onderzoek ontstane lijst van praktijken die bereid zijn tot begeleiden van een waterbevalling wordt gepubliceerd op een voor de verloskundigen en cliĆ«nten toegankelijke manier.