21 juni 2011

Samenvatting


Doel
Inventarisatie van het aantal en beleid van verloskundigen in eerstelijns praktijken in Nederland die bereidt zijn een waterbevalling te begeleiden en de voornaamste belemmerende en bevorderende factoren die dit beleid beïnvloeden.
Methode Inventariserend kwantitatief onderzoek naar het beleid van 505 eerstelijns verloskundige praktijken op het gebied van de waterbevalling. Deze vragenlijst werd telefonisch afgenomen. Na afname werd bij zeven van de verloskundigen uit de responderende praktijken een semigestructureerd interview afgenomen waarbij gebruik werd gemaakt van een topic list. Analyse vond plaats volgens de methoden van het kwalitatief onderzoek waarbij respectievelijk gebruik werd gemaakt van open codering, axiaal codering en selectieve codering.
Resultaten
Van de 381 (75%) responderende praktijken zijn er 317 (83%) bereid een waterbevalling te begeleiden zolang de verloskundige omstandigheden dit toelaten. Van de 317 gaven 250 toestemming tot publicatie van adresgegevens van de praktijk. Alle zeven de respondenten noemen ontspanning als de voornaamste kracht van water en onderkennen de pijnstillende werking ervan. De voornaamste belemmerende factoren die genoemd worden zijn het gebrek aan overzicht over de bevalling in het geheel en het schatten van het bloedverlies in het bijzonder.
Conclusie
Het merendeel van de verloskundigenpraktijken in Nederland is in beginsel bereid een waterbevalling te begeleiden wanneer een cliënt de wens daarvoor uitspreekt.
Gebleken belemmerende factoren die de keuze van verloskundigen beïnvloeden zijn gebrek aan kennis en ervaring met betrekking tot de waterbevalling, fysiek (on)gemak, inschatten van het bloedverlies en overzicht. Als bevorderende factor wordt vooral de (pijnstillende) kracht van water genoemd.