23 juni 2011

Start

“Water is life's matter and matrix, mother and medium. There is no life without water.”
Albert Szent-Gyorgyi (Hungarian Biochemist, 1937 Nobel Prize for Medicine, 1893-1986)

"Een sprong in het diepe, ook wel een “a leap of faith”. En een religie is het bijna. De waterbevalling kent gelovigen en ongelovigen. Zij die erin geloven roemen de serene rust en pijnstillende werking van het water. Zij die niet geloven uiten vooral zorg vanwege de verwachte complicaties en het fysieke ongemak voor de hulpverleners. Maar is er wel sprake van “geloven in” wanneer er zoveel onderbouwing is door wetenschappelijk onderzoek?"

Zo begint het afstudeeronderzoek van 2 enthousiaste studenten van de verloskunde academie Rotterdam, die van april tot december 2010 onderzoek deden naar de positie van de waterbevalling in de verloskundige eerste lijn in Nederland. Gaandeweg ontdekten zij niet alleen dat veel verloskundigen bereid zijn mee te werken aan onderzoek, maar ook dat een groter deel dan bekend was waterbevallingen begeleidt.

Omdat zij graag een praktisch toepasbare uitkomst uit dit onderzoek verkregen  hebben de studenten ervoor gekozen het onderzoek geheel te publiceren, inclusief de namen van praktijken die een waterbevalling begeleiden indien zij toestemming gaven voor de publicatie van deze praktijkgegevens.

Het resultaat, een lijst met ruim 250 praktijkadressen, is bereikbaar via bovenstaande links, ingedeeld in een landelijke en provinciale verdeling of alfabetische search.
Het onderzoek zelf is bereikbaar via de zijbalk rechts.

De informatie op deze pagina's wordt regelmatig vernieuwd. Nieuwe links naar informatieve bronnen zijn welkom.
Deze website verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van de wet niet zijn toegestaan.©2011